XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKümeleme Tekniklerinin Temel Bilimlerde Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuz Akpolat
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oakpolat_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: Sinem Çağlar Odabaş
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oakpolat_AT_mu.edu.tr

Yazar 3
Name: Gülçin Özevci
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gozevci_glcn_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Nezahat İpteş
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nezahat_iptes_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)oakpolat_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKümeleme tekniği, Kimyasal analiz, Orijin belirleme, SPSS, Dendrogram
ÖzetVerilerin kümelenmesinin amacı heterojen olan ana kütleyi homojen gruplara ayırmaktır. Kimyasal analizlerde de ham veri büyük öneme sahiptir bu değişkenler için kümeleme işleminin gerçekleştirilebilmesi değişkenler arası benzerlik ya da farklılıkların bulunmasına dayanır. Kümeleme yöntemleri, birim ya da değişkenleri uygun gruplara ayırırken grupları belirlemede izledikleri yaklaşımlara göre; (1) Aşamalı Kümeleme Yöntemleri ve (2) Aşamalı Olmayan Kümeleme Yöntemleri biçiminde iki temel gruba ayrılmaktadır. Aşamalı Kümeleme Yöntemi olarak Öklit uzaklığının hesaplanmasını kullanan En Yakın Komşu yöntemi en basit yöntem olarak tek-bağ algoritmasında iki küme arasındaki uzaklık, her iki küme arasında yer alan kayıtlardan birbirlerine en yakın olanların uzaklığı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da, bir kazı sonucu çıkartılan 58 adet toprak kaptaki element içerikleri En Yakın Komşu Yöntemi ile kümelenmiştir ve kümeleme analizi SPSS 14.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan dendrogram incelendiğinde, tüm örnekleri içeren iki farklı ana kümeden söz etmek mümkündür. Bu iki kümedeki örneklerin iki ayrı bölgede üretildiği varsayımının geçerliliği kabul edilebilir.
Başlıklar Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC