XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYapı/Bina Bilgi Modelleme ve Proje Yönetimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Olcay ÇETİNER ÖZDEMİR
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cetinero_AT_yahoo.co.uk
Diğer Yazar(lar)0 533 663 03 19
Anahtar KelimelerYapı/Bina Bilgi Modelleme, Proje Yönetimi, Uygulama Birlikteliği
ÖzetYapı/Bina Bilgi Modelleme (YBM), inşaat yaşam süresince farklı aşamalarda sürekli olarak verilerin toplanması ve bilgi geliştirilmesini içermektedir. Bu veri ve bilgiler, tasarım kararı alma, yüksek kaliteli inşaat belgelerinin üretimi, performans tahmini, maliyet tahmini, inşaat planlaması ve son olarak yapının/binanın yönetilmesi ve işletilmesi için kullanılan maliyet, iş takvimi, yapım, bakım, enerji ve üç boyutlu modelleri içerebilmektedir (FMI/CMAA). Proje Yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araç ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır. Proje yönetimi süreçleri de başlangıç, planlama, yürütme, izleme ve kontrol, kapanış olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır (PMBOK Tr). Çalışmada, Yapı/Bina Bilgi Modelleme ve Proje Yönetimi konuları genel başlıkları ile incelenerek uygulamada birlikteliği tartışılmaktadır.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC