XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Tabanlı Sağlık Yönetim Sistemi: e-Sağlık
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emre DANDIL
Org: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emre.dandil_AT_bilecik.edu.tr

Yazar 2
Name: Ümit ŞENER
Org: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: TR
E-mail: byumitsiz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)emredandil_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelere-Sağlık, web tabalı sistemler, hasta,doktor, ASP.NET
ÖzetTeknolojinin hızla geliştiği son yıllarda bilgi internet ortamına aktarılmakta ve web tabanlı sistemler tarafından yönetilmektedir. Devlet kurumları, bankalar, özel şirketler gibi çok büyük veri ve bilgi tabanları olan yapılar tüm işlemlerini internet üzerinden sağlamakta ve yönetimini gerçekleştirmektedir. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan sağlık sistemini de bu değişikliklerden ve teknolojilerden yararlanmak durumdadır. Sağlık sisteminde bulunan tüm bileşenlerin ortak bir noktadan yönetimi istenilen bir durumdur. Hastaneler, doktorlar, hastalar, en önemlisi hasta ve hasta bilgilerinden gerektiğinde yararlanmak sağlık sistemi için çok önemli bir gerekliliktir. Hasta bilgilerinin kullanarak hastanın web tabanlı izlenmesi insan hayatı ve sağlık açısından çok faydalı sonuçlar oluşturacaktır. Geliştirilen bu sistemde Türkiye'deki sağlık sisteminin web üzerinden kontrol edilmesi için bir otomasyon geliştirilmiştir. Sistem ile hasta ve hastalık profillerinin çıkarılması, kişiye göre ilaçların temini, hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar ve alınacak tedbirler yürütülebilecektir. Sistem hasta, kurum, doktor ve yönetici girişleri için çok katmanlı bir mimari yapısında tasarlanmıştır. Sistem üzerindeki bilgiler daha sonra veri madenciliği yöntemleri ile sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kuralları ile yeni çıkarımlar yapılarak kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. Geliştirilen web tabanlı sistemde yazılım olarak C# programlama dili ile ASP.NET teknolojilisinden ve kayıtların tutulması için MS SQL Server veri tabanın yönetim sisteminden yararlanılmıştır. e-Sağlık sisteminin daha sonraki aşamalarda bulut bilişim sistemi olarak yapılandırılması düşünülmektedir.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Veri Tabanı ve Yönetimi
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC