XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSınıf Öğretmen Adaylarının Bilişime Bakışı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: MEGA EĞİTİM DENETİM DANIŞMANLIK
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: AHMET ALPEREN KEYVANOĞLU
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: 090414005_AT_usak.edu.tr

Yazar 3
Name: ÇİĞDEM BALIKÇI
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: 100418021_AT_usak.edu.tr
Diğer Yazar(lar)dr.
Anahtar Kelimelerbilişim, öğretmen adayları, teknolojileri, sınıf öğretmenleri
ÖzetTeknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde insanlığı etkileyen ve ondan etkilenen bir güç olarak teknoloji hayatımızın her alanına dahil olmuştur. Eğitim hizmetleri, bireye meslek kazandırmadan önce, meslekte kullanacağı bilişim teknolojilerinden haberdar etmesi, bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik faaliyetleri bakımından önemlidir. Burada hizmetlerden en çok etkilenen öğrencilerin görüşleri, sektörlerin işleyişi bakımından büyük öneme sahiptir. Araştırmanın amacı; sınıf öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerine ilişkin görüşlerinin değerlendirmesidir. Araştırmanın evrenini sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri, örneklemini ise Uşak Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri (337 öğretmen adayı) oluşturmaktadır. Araştırma verilerine göre, adayların % 47.77?si bilgisayar/interneti iyi/çokiyi düzeyde kullanabilmekte, % 39.47?u bilgisayar/interneti eğitim amaçlı kullanmaktadır. ?Öğretmenler Bilgisayar/İnternet ile Ders Vermeye Hazırdır? görüşü (2,22 ağırlıklı ortalama ile) en düşük değerde iken, ?Hizmet Öncesinde Öğretmen Adaylarına Daha fazla Bilgisayar Eğitimi Verilmelidir? görüşü (3,89 ağırlıklı ortalama ile) en yüksek değere ulaşmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarına verilen bilişim teknolojileri derslerinin yetersiz olduğu sonucu ortaya konulmuştur. Hizmet öncesinde öğretmen adaylarına daha fazla bilgisayar eğitimi verilmesi önerilmektedir. ABSTRACT :Nowadays, technological development reached a speed which affects all the humanity. And the tecnology is in all our lifes. the persons should get a job by having education. But primarily, education should inform about information tecnologies which will be used in career. In here, thoughts of the students who are affecting mostly for the functioning of the sector. The purpose of this study is to evaluate the pre -service teacher candidates? thoughts about the information. The research population is pre service teacher candidates, and the example group is 337 studentswho are attending on uşak university eduvation faculty department of pre- service teacher. According to the analysis of the research the candidates can use internet well or wery well %47.77, some of the candidates use the internet for education. the idea that; ?The teachers are ready for teaching on computer or internet? is the lowest value. On the other hand the idea that; ?more education about computer should be given in the beginning of the career.? İs the highest value. Shortly the information tecnologies lessons are not enough for pre service teacher candidates. Computer education should be given before the career. Key word: information, tecnology, pre -service teachers
Başlıklar Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC