XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: SERKAN ADA
Org: K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ada13126_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: BAHAR ÇİÇEK
Org: K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: bahar_flower23_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: GAMZE KAYNAKYEŞİL
Org: K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: gamzekaynakyesil_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)serkanada1_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerÇevrimiçi sosyal ağ siteleri, motivasyon, bilgi arama, kolaylık, bağlanabilirlik, problem çözme, içerik yönetimi
ÖzetÇevrimiçi sosyal ağ siteleri, Web 2.0 teknoloji alt yapısını kullanan ve en çok kullanılan web siteleri olmakla beraber günümüzde en önemli iletişim araçları haline gelmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımını etkileyen motive edici faktörlerin incelenmesi ve bazı demografik özellikler açısından fark gösterip göstermediklerinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda (a) bilgi arama ve bağlanabilirlik gibi motive edici faktörlerin, cinsiyet açısından farklılık gösterdiğini, (b) bilgi arama, problem çözme, içerik yönetimi ve bağlanabilirlik gibi faktörlerin ise öğrencilerin içinde bulunduğu sınıf açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer bulgulara göre, işletme bölümü son sınıf öğrencileri, üniversiteye nispeten yeni başlayan öğrencilere göre bilgi arama, problem çözme, içerik yönetimi ve bağlanabilirlik gibi faktörler tarafında, çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımında daha çok motive olmaktadırlar.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve Eğitim
Web2.0 ve Sosyal Ağlar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC