XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMakine Güvenlik Kilidi Sistemi İçin Cross Platform Yazılım Geliştirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Gürol Kalaycı
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gurolkalayci_AT_sdu.edu.tr

Yazar 2
Name: Mert Şekerci
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mertsekerci_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)gurolkalayci_AT_sdu.edu.tr
Anahtar KelimelerMakine Güvenlik Kilidi, Cross Platform, Embarcadero Delphi XE2,FireMonkey
ÖzetYüksek Güvenlikli Modüler Makine Güvenlik Kilidi Sistemi Donanımı İçin Cross Platform Özellikli Firemonkey Tabanlı Kontrol Yazılımının Geliştirilmesi Ve Uygulanması Güvenlik kilitleri hızlandırıcı tesislerinin çalışması sırasında hem personeli hem de donanımını korumaya yönelik olarak kullanılan sistemlerdir. Hızlandırıcı sistemi üzerinde önceden belirlenmiş noktalarda yapılan hata ve arıza kontrolleri ile sistemin çalışması hakkında bilgi sahibi olunur. Bu kontroller sırasında, sistemde oluşan sorunlar anında algılanır ve oluşan duruma göre uygun güvenlik protokolleri çalıştırılır. Güvenlik kilitleri hızlandırıcı sistemlerinin uzun süreli ve hatasız çalışmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türk Hızlandırıcı Merkezi (TAC) için tasarlanan yazılım kontrollü, yüksek güvenlikli, modüler makine güvenlik sistemi donanımı için geliştirilen cross platform ve firemonkey tabanlı kontrol yazılımı hakkında bilgi verilecektir.
Başlıklar Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC