XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAdobe Presenter ile Asenkron E-Öğrenme Ders Materyali Hazırlamak
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Füsun Yavuzer Aslan
Org: Kırklareli Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fusunyavuzer_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Bora Aslan
Org: Kırklareli Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bora.aslan_AT_kirklareli.edu.tr
Diğer Yazar(lar)boraaslan_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerE-öğrenme, Adobe Presenter, Ders Materyali.
ÖzetE-öğrenme süreci; eş zamanlı olmayan (asenkron), eş zamanlı (senkron), bütünleşik (senkron + asenkron), karma (geleneksel + senkron + asenkron) olmak üzere dört türde uygulanmaktadır. Asenkron öğrenme sürecinde, öğrenci zaman ve mekan farkı gözetmeksizin ders materyaline ulaşabilir. Bu açıdan asenkron öğrenme en fazla kullanılan e-öğrenme sürecidir. Asenkron ders materyali hazırlamak için birçok yazılım çözümü mevcuttur. En fazla kullanılan ise sunum yazılımlarıdır. Günümüzde çoğunlukla ders materyali üretirken Microsoft Powerpoint kullanılmaktadır. Fakat Powerpoint ile hazırlanan ders materyalleri internet üzerinden verilen interaktif bir eğitim için uygun değildir. Adobe Presenter, Microsoft Powerpoint için geliştirilmiş bir eklentidir ve Powerpoint ile hazırlanan sunuları, e-öğrenme materyallerine dönüştürmek için kullanılır. Presenter ile etkileşimli sınav ve anketler oluşturulabilir, sunulara Flash içeriği ve video (MULTIMEDIA) eklenebilir, sunular seslendirilerek internet ortamına uygun biçimde yayımlanabilir. Bu çalışmada Adobe Presenter ile hızlı bir şekilde e-öğrenme materyalleri oluşturulabileceği gösterilecektir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC