XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkInsan Bilgisayar Etkileşiminde Arayüzün ve Hareketli Yardım Etkileşimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Doğukan Sarıyalçınkaya
Org: Ondokuzmayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dogukan.sariyalcinkaya_AT_omu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ömer Sevinç
Org: Ondokuzmayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: osevinc_AT_omu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05377817806
Anahtar Kelimelerinsan bilgisayar etkileşimi,kullanılabilir arayüz,hareketli klavuz,.
ÖzetWEB SAYFALARINDA VE EĞİTİM YAZILIMLARINDA KOLAY KULLANILABİLİRLİĞİN VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN HAREKETLİ KLAVUZ(TUTORİAL) İLE İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNE OLUMLU ETKİSİ SAĞLANABİLİR Mİ? Araştırmalar şunu göstermektedir ki İnsan Bilgisayar Etkileşimi kavramı insanların bilgisayar teknolojisiyle etkileşimini artırmak ve bu ilişkiyi daha verimli hale getirmek için ortaya çıkmış bir kavramdır.Araştırmalar tasarımcıların ve eğitim teknologlarının eğitim yazılımları ve web sayfalarını hazırlarken kullanıcıların kolay kullanılabilirlik ve erişilebilirlik üzerine daha fazla önem vermeleri gerektiğini göstermektedir.Bunu sağlamanın en temel adımı da hazırlanan yazılım ve web sayfalarında kolay anlaşılabilen ara yüz tasarımlarından geçmektedir. Acaba gerçekten sadece ara yüzün anlaşılır olması bunun için yeterli midir?Mehrabian ve Ferris?in yaptığı araştırma sonucu mevcut bilgisayarların tasarımında insanlar arası iletişimde vücut dilinin etkisi %55, ses tonunun etkisi %38, sözün etkisi ise %7?dir. Bütün bu veriler ışığında insan- bilgisayar etkileşimi çalışmaları, insanların daha kolay kullanabileceği ve kendilerine daha yakın hissedebileceği yeni bir ara yüz geliştirmeye yoğunlaşmıştır.Bu tespit belirli oranda yeterlidir.Çünkü ara yüzün anlaşılabilirliği kişiden kişiye değişim gösterebilir.Bu biraz da o kişinin teknolojiyle olan ilişkisine ve ilgisine bağlıdır.Bunun eksik kaldığı yerde açıklayıcı klavuza ihtiyaç duyulmaktadır.Tabi bunu da eğitim yazılımlarında ve web sayfalarında daha etkileşimli ve teknolojik olarak oluşturmamız gerekir.Bu araştırma ile kullanıcıların eğitim yazılımlarına ve web sayfalarına erişimlerinde ara yüz tasarımının eksik kaldığı şartlarda hareketli klavuz (tutorial)hazırlanmasıyla bu sorunun yeterli bir şekilde ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak mıdır? Sorusuna yanıt aranacakdır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC