XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkE-Öğrenme ve Sosyal Ağlar
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Burcu Akın
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: burcu.akin_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ömer Ergem
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: omer.ergem_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Merve Güleroğlu
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: merve.guleroglu_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: Tarkan Gürbüz
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tarkan_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)tarkangurbuz_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSosyal Ağlar ve Eğitim, Sosyal Medya, Sosyal Öğrenme, E-Öğrenme, Bilişim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim
ÖzetYeni ve yenilikçi e-öğrenme çözümlerine olan ilgi son on yıl içinde giderek artmaktadır. Yeni teknolojiler iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırarak güçlü işbirlikli öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlamaktadır. Öğrenmenin sosyal yönü dikkate alınacak olursa, gelişmekte olan teknolojilerden biri olan sosyal medyanın formal ve informal bir öğrenme aracı olarak kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahip olduğu görülebilir. Sosyal ağların öğrenim araçları olarak potansiyelini yansıtan çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Alandaki güncel çalışmalar sosyal medyanın öğrenme amacıyla kullanılma potansiyelinin farklı boyutlarını incelemeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışmaların incelenmesine ve bulunan sonuçlar ışığında oluşan büyük resmin ortaya çıkarılmasına; ayrıca, yenilikçi öğrenme ortamları geliştirilmesine yönelik cevaplar bulunabilmesine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu makale; daha iyi ve daha yenilikçi e-öğrenme çözümü uygulamalarını vurgulayan çalışmalar arasından seçilenlerin incelenmesi yoluyla, e-öğrenme alanında sosyal medya kullanımının potansiyelini göstermeyi hedeflemektedir. Bu makalenin amacı, e-öğrenmede sosyal medyanın kullanımı kapsamında seçili güncel araştırmaların sonuçlarını incelemek ve tartışmaktır. Bu amaçla, bazı kriterlere göre sistematik bir derleme yöntemi geliştirilmiş ve ilgili çalışmaların bulunduğu bir makale havuzu oluşturulmuştur. Ardından, gözden geçirilecek olan makalelerin listesini elde etmek için bir seçim metodolojisi uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının, e-öğrenmede sosyal ortamların kullanım potansiyelinin ortaya koyulması açısından alana faydalı olması beklenmektedir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC