XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Türkiye ve Azerbaycan'ın Genel Karşılaştırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Doç.Dr.İzzet Gökhan Özbilgin
Org: Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gokhan_AT_spk.gov.tr

Yazar 2
Name: Kübra Çalış
Org: TÜBİTAK
Country: TR
E-mail: kubra.calis_AT_tubitak.gov.tr
Diğer Yazar(lar)gokhan_AT_spk.gov.tr
Anahtar KelimelerTürkiye,Azerbaycan,İnternet,IDI,e-devlet, gelişmişlik
ÖzetBilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşması ve tüm dünyada daha aktif olarak kullanılması sonucu başta finans olmak üzere sağlık, enerji, eğitim gibi farklı sektörler bu teknolojilerin avantajlarından artarak faydalanmaya başlamışlardır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer sektörlere sağladığı kaldıraç etkisi de hesaba katıldığında, aslında bu sektörün ülke gelişmişliğine yarattığı etkinin sadece kendi alanı ile sınırlı olmadığı, bundan çok daha büyük olduğunu görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin makro ekonomik etkilerinin yanı sıra, firma düzeyindeki etkileri de ele alındığında bu teknolojilerin firmalarda anlamlı üretkenlik artışlarına yol açtığı görülmektedir. . Uluslararası saygın birçok kuruluş tarafından ekonomik hayatın en önemli itici gücü olarak görülen bilgi ve iletişim teknolojileri bu özelliği sebebiyle ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda bilgi ve iletişim teknolojileri insanların sadece hizmet aldığı bir sektör olmaktan çıkıp, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve ülkelerin mukayese edilmesinde kullanılan bir parametre halini almış ve bu teknolojilere ilişkin uluslararası kabul edilen endeksler yayınlanmaya başlamıştır: ? BİT Gelişme Endeksi -ICT Development Index (IDI): Ülkelerin BİT alanındaki gelişimlerini izlemekte kullanılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından hazırlanan bir endekstir. Bu endeksin amacı ülkeler çapında BİT evrimini görmek, gelişmişlik düzeyini analiz etmek ve sayısal uçurumu ortaya koymaktır. ? E-Devlet Gelişim Endeksi -E-Government Development Index (EGDI): Ülkelerin kamu hizmetleri sunmada BİT kullanma istekliliği ve kapasitesini ölçen Birleşmiş Milletler tarafından her yıl yayınlanan bir endekstir. ? Ağa Hazırlık Endeksi -Networked Readiness Index (NRI): Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılından beri düzenli olarak yayınlanan ağ hazırlık ve dijital uçurumun belirlenmesinde etkin rol oynayan bir unsurdur. Günümüzde, ülkelerin birbirine karşı üstünlük elde etmeleri ve dünya pazarında söz hakkına sahip olmalarında BİT en belirgin etmenlerden biri haline gelmiştir. Bunun gereği olarak birçok ülke BİT alanında gelişim için ülke stratejileri ortaya koymakta, büyük yatırımlar yapmakta ve yatırım-talep artırıcı birçok düzenlemeyi vatandaşlarına sunmaktadır. Bir ülkenin BİT alanındaki gelişimi değerlendirilmek istendiğinde uluslararası endekslerin yanı sıra teknoloji ve erişim kullanım oranları, BİT?in ticari dünyada kullanım oranları gibi parametreler incelenmelidir. Bu çalışmada, Türkiye ve yakın ilişkiler içinde bulunduğu Azerbaycan?ın bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimleri genel olarak incelenmiş ve belirli ölçütler açısından iki ülkenin durumu mukayese edilmiştir. Bu ülkeler arasında ülke nüfusu ve gayri safı milli hasıla değerleri açısından çok büyük farklıklar olmasına rağmen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında bu farkın çok daha az olduğu görülmüştür.Kültür, dil gibi birçok açıdan büyük yakınlıkları olan bu iki ülkenin beraber gerçekleştireceği BİT projelerinin her iki ülkenin ekonomik gelişmişliği ve bölge kalkınması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
Başlıklar Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC