XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cemile Tokgöz Bakıroğlu
Org: Marmara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cemile.tokgoz_AT_marmara.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05336333460
Anahtar KelimelerSosyal Paylaşım Ağları, Yeni Medya, Sosyalleşme, Kimlik, Kimlik Sunumu, Mahremiyet, Gözetim.
ÖzetSosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları İletişim ortamlarının etkileşimli mecralar haline gelmesiyle başlayan ve oldukça hızlı bir dönüşümü bizlere yaşatan, gün be gün sayıları artan, sosyal paylaşım ağları hayatımızın her alanına sızmakta ve gündelik yaşamın göz ardı edilemez bir unsuru haline gelmektedir. Gündelik yaşama bu denli nüfuz etmesiyle, sosyal paylaşım ağları bireyin kimlik oluşumunda ve toplumdaki kültürel yapıda etkileyici olmaktadır. Sosyalleşme, sürecinde medya oldukça etkili bir role sahiptir ve iletişim ortamlarının dönüşümüyle, sosyalleşme dediğimiz olgu da farklılaşmıştır. Althusser?in devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak gösterdiği medya, sosyalleşmede bireyin etkisi altında kaldığı, bireyin hayata dair kanılarını oluşturan ve bireye bir ?görme biçimi? kazandıran, dolayısıyla kimlik oluşumunda etkili aygıttır. İşte burada medya hem yapısı hem de bireyin yaşamındaki yeri itibariyle, bireyin düşüncelerini, kimliği ve toplumsal davranışları oluşturmada oldukça etkiliyken, bir de medyanın etkileşim niteliği kazanarak gündelik hayata daha yoğun nüfuz etmesi birçok etkiyi peşinden getirmiştir. Sosyalleşme içi yeni bir uzam oluşturan sosyal paylaşım ağlarındaki profillerimiz, toplumsal hayatta kimlik inşası aracı niteliğindedir. Bireyin sosyal paylaşım ortamlarıyla kendini sunması kimliğin bir parçasını oluşturmaktadır. Toplumsal kimlik kuramında, bireyin daima olumlu bir kimlik algısına sahip olma çabası olduğu ve kendini ait hissettiği grubu olumladığı ifade edilmektedir. Birey idealize ettiği kimliğe ulaşmaya çalışırken, sosyal ağlardaki profilleri ?idea?ların dijital dünyadaki tezahürleridir. İdealize edilmiş kimlik oluşturma sürecinde özne, kendini hep daha iyi ve üstün kılma ve diğer kimlikleri ötekileştirme eğilimindedir. Bununla birlikte, sosyal ağlardaki kimliklerle yaşamların görünür kılınmasıyla panoptik nitelikteki gözetim synoptik bir niteliğe evrilmektedir. Önceleri çoğunluğun gözetlediği azınlık olan medya ikonlarını kapsarken, sosyal paylaşım ağlarıyla çoğunluğu ve gündelik yaşamları da kapsar olmuştur. Bu çalışmada sosyal ağların sosyalleşmeye etkisi ve kimlik inşa süreci, çevirimiçi profiler esas alınarak tartışılmış; sosyal ağlardaki kimlik inşası ötekileştirme, özgürlük ve gözetim çerçevesinde güç olgusu odağa alınarak yorumlanmış, eleştirel bir bakış sunulmuştur.
Başlıklar Yeni Medya
Web2.0 ve Sosyal Ağlar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC