XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkZihinsel Engelli Çocuklara Web üzerinden Matematik Dersi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Can Tezcan
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cantezcan_AT_trakya.edu.tr

Yazar 2
Name: Özlem Uçar
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozlemu_AT_trakya.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05432879440
Anahtar KelimelerEğitilebilir zihinsel engelli, Web Destekli uzaktan eğitim, Bilişim teknolojileri, Bilgisayar destekli eğitim
ÖzetBu çalışmada, eğitilebilir zihinsel engelli çocukların, Web Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi kullanılarak Matematik dersindeki başarılarının arttırılması amaçlanmıştır. Çalışmayla, bilişim teknolojileri kullanılarak hafif düzeyde zihinsel engelli olan öğrencilere, günlük hayatlarını kolaylaştırabilecek ve sorunları daha rahat çözmelerine yardımcı olabilecek bilgileri, etkili ve kalıcı bir biçimde öğrenmeleri hedeflenmektedir. Çalışma, Edirne il merkezinde bulunan Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler İlköğretim Okulu ve İş Okulu?nda gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Faika Raika Şaika Erkurt Kardeşler İlköğretim Okulu ve İş Okulu?nda eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engeli olan 20 öğrenci uygulamaya katılmıştır. Bu öğrenciler 10?ar kişiden oluşan ve mümkün olduğunca homojen iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba geleneksel eğitim verilirken diğer gruba Web Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi ve bu sistem üzerinde oluşturulmuş etkileşimli içerikler ile eğitim verilmiştir. Her iki gruba da uygulama öncesi ve sonrasında testler uygulanarak, iki grup arasındaki başarı düzeyi değerlendirilmiştir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC