XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama Teknolojisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İlker ÜNAL
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: ilkerunal_AT_mehmetakif.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet TOPAKCI
Org: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü
Country: TR
E-mail: mtopakci_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05069289903
Anahtar KelimelerBulut Hesaplama Teknolojisi, Tarımsal Bilgi, Tarımsal Üretim, Sürdürülebilir Tarım
ÖzetBilişim teknolojileri, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarım sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini doğrudan ya da dolaylı olarak iyileştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal üretimin yapılabilmesi, bilişim teknolojilerinin kullanımını gerektirmektedir. Sürdürülebilir tarımın pratikte uygulama alanı ise hassas tarım teknolojisidir. Hassas tarım teknolojisinin ihtiyaç duyduğu tek şey ise bilgidir. Tarımsal üretim işlemlerinin bilgi esaslı olarak yapılabilmesi için, bilgilerin belirlenmesi, analiz edilmesi, uygulanması ve kullanıcılara dağıtılması farklı teknolojik araçların kullanımını gerektirmektedir. Elde edilen bilgilerin analiz edilmesi ve kullanıcılara dağıtılması, yazılım ve internet teknolojisinin beraber kullanılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda, yazılım ve internet teknolojisinin güncel konularından biri olan bulut hesaplama yöntemi tarım sektörünün bilgiye erişim ihtiyacına cevap verebilecek bir yapı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bulut hesaplama teknolojisinin yapısı, tarımsal üretim işlemlerinde kullanılabilirliği incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Başlıklar Bulut Hesaplama
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC