XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOrtam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: uğur bekçibaşı
Org: muğla sıtkı koçman üniversitesi
Country: TR
E-mail: ugur_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: kubilay taşdelen
Org: süleyman demirel üniversitesi
Country: TR
E-mail: kubilaytasdelen_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ugur_bek_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerMikro denetleyici, Alınan Sinyal Gücü, Konum Saptama
ÖzetEnerji verimliliğinin büyük önem arz ettiği uygulamalarda kullanılacak işlemci, denetleyici ve radyo haberleşme birimlerinin seçimi de önem kazanmaktadır. Enerjinin kısıtlı olması nedeni ile sınırlandırılan haberleşme güçleri ise uygulamaların çalışma alanını kısıtlamakta ve haberleşme sinyallerinin bulunulan ortamdan ve hava şartlarından büyük oranda etkilenmesine sebep olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, CC110L radyo haberleşme entegresi MSP430 mikro denetleyicisi üzerinde çalıştırılmakta ve hava şartlarının, alınan sinyal gücüne farklı mesafelerde gösterdiği etkiler sunulmaktadır. Çalışmada uzaklık-güç göstergesinin grafiği çıkartılmış, ardından hava şartlarının etkisi sonuçlara yansıtılmıştır. Alınan sinyal gücü ile konum saptama tekniği kullanılarak farklı hava ve ortam şartlarındaki konum saptama hataları ve tolerans değerleri sunulmuştur.
Başlıklar Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC