XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGönüllü Sivil Toplum Kuruluşları İçin Bir Model Bilişim Yapısı Önerisi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ercan Kaplan
Org: Toplum Gönüllüleri Vakfı
Country: TR
E-mail: ercan.kaplan_AT_tog.org.tr

Yazar 2
Name: Turhan Karagüler
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turank_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)turhankaraguler_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSTK ve Bilişim, Sivil Toplum Kuruluşu, Bilişim Yapıları
ÖzetBu bildiride ağırlıklı olarak gönüllülük temelli organize olmuş Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda örnek olarak kullanılabilecek genel bir bilişim yapısının oluşturulması hedeflenmiştir. İlk aşamada mevcut tabloyu ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik olarak çok sayıda STK incelenmiş olup, elde edilen verilerin ışığında bir anket çalışması hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket çalışmasının sonuçları oldukça çarpıcı olup, birçok gönüllü bağışları yardımıyla ayakta durmaya çalışan STK için, gelişimiş bilişim altyapısına sahip olmak bir yana, en temel işlemler için bile (web sunucu, veritabanı gibi) küçük ölçekli bir altyapının bile oluşturulamadığı gözlemlenmiştir. Oysa günümüz koşullarında birçok STK için bu türden bilişim ve iletişim araçlarının kullanımı çok daha fazla sayıda bağışcı ve gönüllüye ulaşmanının, dolayısıyla gelirlerini arttırmanın ve bunun sonucunda da hizmet alanını genişletmenin, daha kaliteli ve etkin hizmet sunmanın ilk adımı olacaktır. Ayrıca çalışmada bu türden bütçeleri sınırlı STK?ların, göreceli olarak yüksek maliyetli olma potansiyeli taşıyan bilişim teknolojilerini kullanma ve altyapı oluşturma faliyetini nasıl minimize edebilirler sorusu da yanıtlanmaya çalışılmıştır.
Başlıklar İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC