XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkElektronik Tahkim
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ceren Vurgun
Org: Köksal&Partners Avukatlık Bürosu
Country: TR
E-mail: vurgun_AT_koksalpartners.com
Diğer Yazar(lar)ceren-vurgun_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerElektronik Ticaret, Alan Adı Uyuşmazlıkları, Uyuşmazlık Çözümü, Elektronik Tahkim.
ÖzetGünümüzde internet kullanımının yaygınlaşması sonucu İnternet üzerinden yapılan ticaret oranında artış meydana gelmiş ve elektronik ticaretin yaygınlaşması bir takım uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir. Gerek B2B (Business to Business ? İşletmeciden işletmeciye) gerekse B2C (Business to Customer ? İşletmeciden tüketiciye) ticaret ilişkilerinde oluşan bu uyuşmazlıkların internet üzerinden yapılan e-ticaret kadar hızlı ve az maliyetli şekilde çözümlenmesi gereği, elektronik tahkim müessesesinin oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Her ne kadar elektronik tahkim Türk Hukuku ve Uluslararası platformda somut veriler üzerine kurulu değilse de son dönemlerde uluslararası tahkim kuruluşlarında ve ülkemizde yapılan bir takım çalışmaların özellikle de alan adları konusunda oluşan uyuşmazlıkların elektronik ortamda çözümlenmesi konusunda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu nokta da gün geçtikçe yaygınlaşan bu müessesenin çıkış noktasını, çeşitli kuruluşlara ait uygulamalarını, olumlu ve olumsuz yanlarını ve Türk Hukukunda nasıl bir uygulama alanı bulduğunu incelemek gerekmektedir.
Başlıklar Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC