XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkLojistik Regresyon İle Bilgisayar Ağlarında Anomali Tespiti
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İdris Budak
Org: Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: idrisbudak_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 2
Name: Baha Şen
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Müh.
Country: TR
E-mail: bsen_AT_ybu.edu.tr

Yazar 3
Name: Mehmet Zahid Yıldırım
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Müh.
Country: TR
E-mail: m.zahidyildirim_AT_karabuk.edu.tr
Diğer Yazar(lar)idrisbudak_AT_gmail.com , baha.sen_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSaldırı Tespit Sistemleri, Bilgisayar Ağlarında anomali Tespiti, Lojistik Regresyon, Intrusion Detection Systems, Anomaly Detection In Computer Networks, Logistic Regression.
Özet Bilgi çağının en önemli unsurları olan bilginin üretilmesi , korunması ve erişilmesinde kullanılan bilgisayar ağlarının hız, güvenlik ve sürekliliği bugün hayatın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. Bu yüzden ağdaki düzensizliklerin zamanında tespit edilip önlemlerin alınması gerekmektedir. Bilgisayar ağlarında oluşan düzensizlikleri tespit edip ilgili kişileri veya yazılımları uyarmayı sağlayan sistemlere Saldırı(veya Anomali) Tespit Sistemleri denilmektedir. Anomali tespitinde ise en fazla kullanılan istatistiksel yöntemler dışında "durum geçiş diyagramları", "yapay sinir ağları" , "veri madenciliği", "örüntü eşleme", "bulanık mantık" gibi yöntemler uygulanmaktadır. Bu çalışmadaki amaç bilgisayar ağlarındaki anomali tespitinde Binary Lojistik Regresyon tekniğinin uygulanabilirliğini incelemektir.Bu amaçla Saldırı Tespit Sistemleriyle ilgili çalışmalarda en sık kullanılan veri setlerinden olan KDD Cup?99 veri seti kullanılarak bir matematiksel model oluşturulup bu modelin uygunluğu test edilmiştir.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC