XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gülşah Başlar
Org: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: gulsahbaslar_AT_marmara.edu.tr
Diğer Yazar(lar)gulsahsaner_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleryeni medya, yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, dijital kapitalizm, internet
ÖzetGünümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler yeni medya, internet, sosyal medya, sosyal ağlar, sanal dünya gibi pek çok yeni kavramın medya literatürüne girmesine yol açmıştır. Bu yeni oluşumlar sosyolojik, kültürel ve ekonomik alanda da değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Lev Manovich, iletişim teknolojilerindeki değişimlerin toplumsal ve ekonomik süreçlerle paralel ilerlemesini toplumsal değişmeyle ilişkilendirirken; Dan Schiller ise yeni medyanın getirdiği yeni düzeni ?dijital kapitalizm? kavramıyla açıklamaktadır. Günümüzde yeni medya teknolojileriyle kurulan ağlar sayesinde yeni ekonomik alanların da ortaya çıktığını, internetin sermaye tarafından etkili bir şekilde kullanıldığını ve sanal dünyanın her alanına kapitalist mantığın yayıldığını görmekteyiz. Bu bağlamlarda makalede yeni medyanın gelişimi ve getirdiği değişimler ekonomi politik bakış açısıyla çeşitli örnekler üzerinden ele alınarak; kapitalizme eklemlenme süreci tartışılacaktır.
Başlıklar Yeni Medya
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC