XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEtmen Tabanlı E-Ticaret
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Uğur Güven ADAR
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ugadar_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Ali Murat Tiryaki
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ali.tiryaki_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)ugadar_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleretmen tabanlı,e-ticaret,b2b,b2c,Kashbah
ÖzetGünümüzde internet kullanıcıları artmakta ve e-ticaretin önemi artmaktadır.İnternetteki bilgilerin heterojenliği ve fazlalığı bizi etmen sistemlerini e-ticarette kullanmaya itmektedir.Bu sebeple etmen sistemlerinin E-ticarette kullanılması önem kazanmıştır.E-ticaretin Satıcıdan satıcıya(B2B) ve Satıcılardan Müşteriye(B2C) şeklindeki uygulamalarına etmen sistemleri yerleştirilmiştir.Böylece etmenler müşteriler veya satıcıların istedikleri ürünü veya hizmetin alışverişini sağlayacaklardır.Etmen tabanlı e-ticaret sisteminin yapısında genel olarak çoklu etmen sistemleri kullanılmaktadır.Bu çoklu etmen sistemlerinde,müzakere ve açık arttırma önem kazanmıştır.B2B ve B2C etmen sistemlerinin arasında bazı farklar bulunmaktadır.Bu farklar harici KASBAH veya AuctionBot gibi sistemlerle örneklendirilebilmektedir.Bu tip etmenlerle,E-ticaretin yıllar boyu artan daha da artacak ve etmenler sizin için en uygun fiyata ,en uygun özelliklerde ürün/hizmeti sunacaklardır.
Başlıklar E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC