XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sönmez ÇELİK
Org: Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi
Country: TR
E-mail: scelik_AT_dogus.edu.tr

Yazar 2
Name: Gültekin GÜRDAL
Org: İzmir Yüsek Tekonolji Enstitüsü Kütüphanesi
Country: TR
E-mail: gultekingurdal_AT_iyte.edu.tr

Yazar 3
Name: Burcu KETEN
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Country: TR
E-mail: bketen_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: Ata TÜRKFİDANI
Org: Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi
Country: TR
E-mail: ata.turkfidani_AT_yasar.edu.tr

Yazar 5
Name: Levent KUTLUTÜRK
Org: Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi
Country: TR
E-mail: levent.kutluturk_AT_yasar.edu.tr
Diğer Yazar(lar)snmzclk_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAçık Erişim, Kurumsal Arşivler, DSpace Yazılımı
ÖzetAkademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket olan Açık Erişim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araştırmacı tarafından desteklenmektedir. Açık erişimin temelini oluşturan kurumsal arşiv sistemleri için kullanılan yazılımlar, ücretsiz olan açık kaynak kodlu yazılımlar ve çeşitli firmalar tarafından geliştirilen ücretli paket programlardan oluşmaktadır. İlk sürümü 2002 yılında kullanıma sunulan DSpace Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Hewlett Packard (HP) işbirliğiyle geliştirilmiş açık kaynak kodlu kurumsal arşiv yazılımıdır ve Kasım 2012 itibarıyla dünyada 1.360?tan fazla kurum tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada, açık erişim ve kurumsal arşivler üzerinde durularak, DSpace kurumsal arşiv yazılımının özellikleri ve açık erişim girişimlerine olan katkısı vurgulanmaya çalışılmıştır.
Başlıklar Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC