XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKişisel Verilerin Korunmasında Veri Madenciliği Etkisi: Online Mahremiyetin Sonunda mıyız?
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Derya Doğan
Org: Köksal Partners
Country: TR
E-mail: dogan_AT_koksalpartners.com
Diğer Yazar(lar)derya_AT_soon.com
Anahtar KelimelerVeri Madenciliği, Veri Ambarı, Sosyal Medya, Kişisel Verilerin Korunması, Online Gizlilik.
ÖzetSosyal medyanın araçlarının gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla bireylerin online mahremiyet konusundaki endişeleri arttı. Bu etkiye rağmen sosyal medya kullanımı ise dünya çapında durmadan artmaktadır. İnternetin bu yönde kullanımı, interneti firmalar için hem bir araç hem de iş modeli olarak kullanmaya yönlendirmiştir. Sosyal medya etkisinin yeni iş modelleri doğurması, bazı şirketlerin bireyler hakkındaki kişisel bilgileri veri deposu diye tabir ettiğimiz depolara toplamaya yöneltmiştir. Böylelikle, sosyal medya üzerinden veya çeşitli internet platformlarında paylaşılan verilerin işlenip, hedefe yönelik kullanıma açılması da yeni bir iş modelini beraberinde getirmiştir. Bu iş modellerinden online davranışsal reklamcılık sosyal medya üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Veriler veri madenciliği kapsamında özelliklerine göre gruplandırılarak pazarlama ve iletişim vb. amaçlarla kullanılmaktadır.
Başlıklar Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC