XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTemassız Hareket Algılayıcısı: Kinect
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Yüksel
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakanyuksel_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05059209922
Anahtar Kelimelerİnsan Hareketi Algılama, Teknoloji, Kinect Uygulamaları
ÖzetHızla gelişen bilgi teknolojileri, insan hareketinin algılanmasında da her geçen gün yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkmaktadır. İnsan hareketinin algılanmasındaki yeni bir platform olan Kinect, yapısında bulundurduğu sensörler vasıtasıyla insan vücudu hareketlerini dijital ortama aktarabilmektedir. Bu sayede temassız bir etkileşim kuran Kinect? ten birçok farklı alanda yararlanılmaktadır. Başta tıp, eğitim ve oyun gibi alanlardaki uygulamalarının yanı sıra konfeksiyon, robot, güvenlik gibi alanlarda da bir çok uygulamasına rastlanılmaktadır. Bu çalışmada Kinect sensörünün yapısı detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, literatürdeki tıp, eğitim, oyun gibi alanlardaki örnek uygulamalarına ve bu alanlardaki uygulamaların sağladıkları katkıları değerlendirilmiştir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC