XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Madenciliğinde Regresyon Yöntemleri İle Doğalgaz Sektöründe Talep ? Tüketim Analizi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Servet Özmen
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sozmen_AT_agdas.com.tr

Yazar 2
Name: Baha ŞEN
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bsen_AT_ybu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)baha.sen_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerVeri Madenciliği, Regresyon, Doğalgaz, Tüketim Tahminleme
ÖzetBüyük ölçekli verilerle doğru yöntemler kullanarak gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayan kuralları, bilgisayar programlarıyla adlandırma işini veri madenciliği olarak konumlandırabiliriz. Veri madenciliği teknikleri olarak sınıflandırma, bağımlı değişkenler arasındaki ilişkilerin önemini ortaya koyma (regresyon), zaman serileri analizi, özetleme, kümeleme teknikler vardır. Bu çalışmada regresyon analizi yöntemi kullanılacaktır. Doğalgaz sektöründe de gaz tüketimlerinin gelecek tahminlerini yapmak bir dağıtım firması için büyük önem arz etmektedir. Bu önemli tahminleme işlemlerini geriye dönük verilerin ve projeksiyon verileriyle harmanlayarak belirlediğimiz regresyon yöntemleri ile tüketim tahminlemesini yapacağız. Bu sayede elde ettiğimiz sonuçlar, geleceğe dönük enerji tüketimini, yol gösterici niteliğe sahip olmasını ve doğru kararlarla enerji verimliliğini artmasını sağlayacaktır. Bu tahminleme de Sakarya ilinin doğalgaz tüketim verileri ve diğer etken veriler kullanılacaktır.
Başlıklar Veri Madenciliği
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC