XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPanel: Engelsiz Üniversite
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem OZKUL
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aeozkul_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ayşegül Ataman
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ayataman_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Cem Girgin
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cgirgin_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: Engin Yılmaz
Org: Boğaziçi Üniversitesi GETEM
Country: TR
E-mail: engin_yilmaz_AT_yahoo.com

Yazar 5
Name: Mustafa Özhan KALAÇ
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozhan.kalac_AT_cbu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)alieozkul_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeler312
ÖzetEğitim, bireylerin toplumun bağımsız ve üretken birer üyesi olmalarının en önemli araçlarından birisidir. Ancak engelli bireylerin bu konuda oldukça dezavantajlı oldukları bilinen bir gerçektir. Engellilerin ortalama eğitim düzeyi önemli olmakla birlikte eğitim basamaklarında ne kadar ilerledikleri özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu oturumda ülkemizde engelli bireylerin yüksek öğretim olanaklarından yararlanmalarına yönelik mevcut duruma ve yapılan çalışmalara yer verilecektir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC