XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUzman Sistemlerin Tiroit Teşhisinde Kullanılması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ramazan SOLMAZ
Org: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü , KSU, Kahramanmaraş
Country: TR
E-mail: rsolmaz_AT_ksu.edu.tr

Yazar 2
Name: Mücahid GÜNAY
Org: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü , KSU, Kahramanmaraş
Country: TR
E-mail: gunay_AT_ksu.edu.tr

Yazar 3
Name: Ahmet ALKAN
Org: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü , KSU, Kahramanmaraş
Country:
E-mail: aalkan_AT_ksu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)aalkan05_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTiroit Hastalığı, Uzman Sistemler, YSA, K-Ortalamalar, FCM.
ÖzetUzman sistemlerin gelişme ve uygulanması güncel bir konu olup, özellikle medikal tanılamada birçok uygulaması vardır. Bu çalışmada bazı belirleyici kan değerleri kullanılarak uzman karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu amaçla ön-işlenmiş veri setine üç sınıflama ve iki kümeleme yöntemi uygulanmıştır. Uygulanan sınıflama yöntemleri destek vektör makineleri, lineer diskriminant analizi ve ileri beslemeli yapay sinir ağlarıdır. Aynı zamanda kıyaslama yapabilmek için bulanık c-ortalamalar ve k-ortalamalar kümeleme yöntemleri kullanılmıştır. Tüm yöntemlerin kabul edilebilir başarımları olmasına rağmen, uygulama sonuçlarından sınıflama yöntemlerinin (%93.48 ile %96.57 arasında) kümeleme yöntemlerinden daha yüksek başarıma (88.83 ile 90.68 arasında) sahip olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar, önerilen analiz sisteminin tiroit karar destek sistemi olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Başlıklar Bilgi Okur Yazarlığı
İnternet ve Medikal Bilişim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC