XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğrenme Hizmeti Sunmaya Başlamak
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Melih Zeytinoğlu
Org: Yaşar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: melih.zeytinoglu_AT_yasar.edu.tr

Yazar 2
Name: Huriye Toker
Org: Yaşar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: huriye.toker_AT_yasar.edu.tr

Yazar 3
Name: Aslı Cumalıoğlu
Org: Yaşar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aslsaka_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: İrfan Süral
Org: Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: isural_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Yasin Özarslan
Org: Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozarslan_AT_gmail.com

Yazar 6
Name: İlker Kayabaş
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilkerkayabas_AT_gmail.com

Yazar 7
Name: Cengiz Hakan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)chaydin_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAçık ve Uzaktan Öğrenme, e-öğrenmnme yönetim sistemleri, sistem tasarımı, uzaktan öğreten olmak, uzaktan ders yönetimi
ÖzetYaşar Üniversitesi farklı hedef kitlelere nitelikli eğitim sağlama amacı doğrultusunda açık ve uzaktan öğrenme hizmetleri başlatmak istemiştir. Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme (AvUÖ) Sisteminin kurulması konusundaki çalışmaları, 2012 yılının ilk aylarıda başlamış ve Eylül 2012 döneminde sistemin ilk hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Bu ilk hizmet, Üniversitenin Bilim Kültürü adı altında tüm öğrencilere sunduğu zorunlu derslerin uzaktan yürütülmesini içermektedir. Bu bağlamda 7 derse ilişkin uzaktan öğrenme malzemeleri tasarımlanmış, altyapı kurulmuş, öğretim elemanları yetiştirilmiş ve dersler yürütülmeye başlanmıştır. Bu panel, Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme (AvUÖ) Sistemini tanıtmanın ötesinde altyapının kurulumundan sistemin yönetimine, öğretim stratejisinin seçiminden öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunlara kadar farklı boyutlarda elde edilen deneyimlerin paylaşılmasını hedeflemektedir. Panelin özellikle yeni AvUÖ sistemi kurmak isteyenlere yol gösterici ve yararlı olacağı düşünülmektedir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC