XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAnadolu Üniversitesi Açık Eğitim Öğrencilerinin Dijital Ortamları Kullanma Becerileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nilgun Ozdamar Keskin
Org: Anadolu Universitesi
Country: TR
E-mail: nozdamar_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Kerim Banar
Org: Anadolu Universitesi
Country: TR
E-mail: kbanar_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Nur Özer Canarslan
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nozer_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: Fatma Zeynep Özata
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fzozata_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)nilgunokeskin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYükseköğretim, Açık ve Uzaktan Eğitim, Mobil Öğrenme Uygulaması, Dijital Öğrenme Alışkanlıkları
ÖzetAçık ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Dijital Ortamları Kullanma Becerileri: Anadolu Üniversitesi Örneği Bu çalışmanın temel hedefi, British Council, İngiltere-Türkiye Yükseköğretimde Bilgi Ortaklığı Programı 2011-2013 (UK-Turkey HE Knowledge Partnership Programme) desteğiyle Anadolu Üniversitesi, Wolverhampton Üniversitesi (University of Wolverhampton - UK) ve Okan Üniversitesi birlikte yürütmekte olduğu ?Bilgi ve İletişim Teknolojileri Döneminde Daha Kaliteli Kurslar İçin Çoklu Platforma Sahip Mobil Öğrenme Sistemi? (A Multiplatform M-Learning System for More Qualified Courses in the ICT Era) isimli projeyi tanıtmaktır. Bununla birlikte bu çalışmada projenin ilk aşaması olan hedef kitle analizi kapsamında uygulanan, öğrencilerinin dijital ortamları kullanma becerilerini ve dijital ortamlarda öğrenme alışkanlıklarını keşfetmeyi amaçlayan ankete katılan 20.172 öğrenciden elde edilen verilerin sonuçları tartışılacaktır. Çalışmanın önemli bulguları ise aşağıda kısaca özetlenmiştir. ? Öğrencilerin yüz yüze ve bir uzmanla birlikte çalışma eğilimi ve isteği oldukça fazladır. ? Öğrencilerin sorunları belirlemek ve o sorunu çözmek için gerekenleri yapmak (doğru soruları sormak, gerekli bilgiyi toplamak, ilerlemelerini değerlendirmek gibi) konusunda kendilerine güvenleri yüksektir. ? Öğrenciler, web üzerinde bilgiyi aramak, bulmak ve yönetmek konusunda kendilerini oldukça yetkin olarak görmektedirler. ? Öğrencilerin bir işe başlamadan önce gerekli planlamayı yaptıkları, proje süresince proje üyelerinin gerektiği şekilde bilgilendirilmeleri ve kendilerini özgürce ifade etmeleri konusunda üzerlerine düşen görevleri yerine getirdikleri ve yaptıkları iş tamamlandığında geri bildirim almayı istedikleri ve neyi doğru neyi yanlış yaptıkları konusunda değerlendirmeler yapma eğiliminde oldukları görülmektedir. ? Öğrencilerin öğrenme amacıyla okuma istekleri oldukça düşüktür. Öğrenciler, okumak yerine konunun kendilerine anlatılmasını ve ders içeriğinin resim, şekil, grafik, tablo ya da benzeri görsel araçlarla özetlenmiş formunu tercih etmektedirler. ? Öğrenciler, web üzerinde bilgiyi aramak, bulmak ve yönetmek konusunda kendilerini yetkin görmektedirler. Ancak, yazılım yapmak, uygulama yazmak ya da bir web sayfası oluşturmak gibi teknik bilgi gerektiren işlemler konusunda yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. ? Bilgisayarların ve Internet erişimli cep telefonlarının bu grup içinde oldukça yaygın kullanıldığı görülmektedir. ? Öğrencilerin evde kullandıkları bilgisayarlarını büyük oranda aile fertleriyle ortaklaşa kullandıkları ve bilgisayarın kendi odalarında olmadığı görülmektedir. ? Öğrencilerin büyük çoğunluğu Internet?te 2-3 saatten daha fazla vakit geçirmektedir. ? Öğrencilerin cep telefonlarını en fazla konuşmak, fotoğraf çekmek ve mesajlaşmak için kullandıkları gözlenmektedir. Video çekmek, müzik dinlemek, Facebook?ta gezinmek ise hemen sonrasında gelen işlemler arasında yer almaktadır. ? YouTube ve diğer video paylaşım siteleri, vikiler, bloglar ve mobil uygulamalar öğrenciler tarafından eğitim ve araştırma amacıyla kullanılan araçlardandır. Ancak, bu ve benzeri araçların temelde eğitim amacıyla değil sosyalleşme ve kişisel ilgiler çerçevesinde daha çok kullanıldığı görülmektedir. ? E-posta, müzik dinleme, Facebook, mesajlaşma, video izleme, ödev hazırlamak, arkadaşlarla online chat, oyun oynamak, tartışma gruplarına katılmak, Podcast dinlemek sırasıyla öğrencilerin Internet?te en fazla yaptıkları etkinlikleri oluşturmaktadır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC