XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeşil Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Derya Çavdar
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: derya.cavdar_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Fatih Alagöz
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: alagoz_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)cavdar.derya_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEnerji verimliliği, veri merkezleri
ÖzetÖzet: Yüksek enerji tüketimi nedeniyle veri merkezlerinin artan ekonomik ve çevresel maliyeti büyük bir sorun haline geliyor. "Yeşil Veri Merkezleri", veri merkezleri için, enerji farkındalığı olan, enerji verimliliğini amaçlayan ve CO2 salınımını en aza indiren tasarımlar, protokoller, cihazlar, altyapılar ve algoritmalar anlamına gelmektedir. Bugünün veri merkezleri en yoğun yük için tasarlanmıştır. Bununla birlikte araştırmalar, sunucuların çoğu zaman boş olduğu göstermiştir. Boşta olan sunucular ve bunlara bağlı olan ağ elemanları önemli miktarda enerji tüketmektedir. Bu çalışmada, yeşil veri merkezi araştırmaları için önemli sağlayıcıları tanımlamadık. Öncelikle veri merkezleri için geçerli olan yeşil metrikleri inceledik. Çalışmamızda yeşil bilişim ve yeşil ağlar üzerinde yoğunlaştık. Energy Efficiency for Green Data Centers Abstract: The growing economical and environmental cost of data centers due to the high-energy consumption is becoming a major issue. ?Green Data Centers? refers to, energy aware, energy efficient and CO2 emission minimizing designs, protocols, devices, infrastructures and algorithms for data centers. Today?s data centers are provisioned for peak load. However, it is shown that servers are idle most of the time. Idle servers and the connected network elements are consuming considerable amount of energy. In this survey, we identify the key enablers of green data center research. Firstly we overview the green metrics that are applicable to data centers. Then we describe the most recent stage of research. We focus on computing and networking proposals for green data centers.
Başlıklar Bulut Hesaplama
e-çevre, e-atık, Yeşil BT
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC