XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitim Teknolojileri Seçimi Örnekleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İsmet KAYMAK
Org: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: TR
E-mail: ismetcan02_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Mahmut YILMAZ
Org: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: TR
E-mail: mahmutyilmaz74_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)mahmutyilmaz74_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerEğitim, Teknoloji, Eğitim Teknolojileri
ÖzetGünümüzde teknolojinin hızla ilerlemesine tanık olmaktayız. Teknolojinin hızlı gelişimi hayatımızın her alanında bizleri etkilemektedir. Başlangıçta bu etki toplumsal yaşantımızı kolaylaştırdığından olumlu karşılanır iken, teknoloji belli bir zamandan sonra hayatımızı kolaylaştıran unsurlar olmaktan öte, yaşantımızın vazgeçilmez bir öğesi olmaya başlamıştır. Gelişmekte olan toplumlarda teknolojiyi özümseme süreci sancılı bir aşama olmakla beraber, teknolojinin yaşam alanlarına yansıması da sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Alt yapı yetersizliği, ekonomik yetersizlikler, güvenlik problemleri, dışa bağlı teknoloji tüketiminden faydalanma bu sıkıntıların nedenlerini oluşturmaktadır. Toplumsal yapıyı oluşturan tüm öğelerle beraber, teknolojiden etkilenen yapıların başında eğitim gelmektedir. Eğitim toplumun geleceğine yönelik olarak ulaşılmak istenen hedeflerin uygulanma safhasının temelini oluşturmaktadır. Bu hedefler ideal toplum ve ideal insan tipini yaratmaya yönelik açık işlevler gibi bireyin karar verme sürecinin oluşmasını sağlayan gizli hedeflerde olabilmektedir. Eğitim hedeflerin uygulanma aşamalarındandır. Bu aşama içerisinde teknolojinin doğru ve orantılı kullanımı verimliliği arttıracaktır. Teknoloji hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine göre; teknolojiyi etkin ve verimli kullanan bireylerinde yetiştirilmesi geleceğe yönelik bir aşama olarak önem kazanmaktadır. Eğitimin uygulamaya yönelik alanları olarak okullarımızda eğitim teknolojilerinin kullanılmaya başlandığı bir sürece tanık olmaktayız. Teknolojinin gerekli koşullarda kullanımının eğitim ortamlarını verimli kılacağı şüphesiz kabul edilen bu olgudur. Ülkemizde bu sürecin ihtiyaçtan kaynaklanan bir planlama süreci sonrasında oluşup oluşmadığı ise tartışmalıdır. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde teknoloji toplumdan olumlu dönütler sağlarken, okulun en önemli dönütü olan öğrenci yaklaşımlarının öğretmenler tarafından değerlendirmesine genel olarak baktığımızda teknolojinin kullanımına yönelik olarak olumsuz bir kaygı oluştuğu görülmektedir. Bu tartışmaların bilgi kavramına bakış açısından da çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Örneğin, teknolojinin bilgi akışını hızlandırdığı belirtilirken, hazır ve üretme amacı taşımayan bir yapılanmayı da doğurduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma ülkemizde eğitim teknoloji seçimi örneklerinin genel ve kısa bir özetini oluşturmakla beraber, eğitim teknolojileri seçimi örneklerinin GZFT(SWOT ANALİZİ) incelemesini de kapsamaktadır.
Başlıklar Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC