XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUzaktan Eğitim Sistemi İle Zihinsel Engelli Çocuklara Sosyal Beceri Öğretimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özlem YALÇINKAYA
Org: Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu
Country: TR
E-mail: ozlemyalcinkaya_AT_windowslive.com

Yazar 2
Name: Erdem UÇAR
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erdemucar_AT_trakya.edu.tr

Yazar 3
Name: Özlem UÇAR
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozlemucar_AT_trakya.edu.tr
Diğer Yazar(lar)5058006772
Anahtar KelimelerEğitilebilir Zihinsel engelli, Bilgisayar destekli eğitim, sosyal beceri, bilişsel süreç yaklaşımı
ÖzetWeb Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi İle Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Sosyal Beceri Öğretimi Hafif düzeyde zihinsel engeli (Eğitilebilir zihinsel engelli) olan çocukların bilişsel süreç yaklaşımı göz önünde bulundurularak web tabanlı öğretimle sosyal beceri öğretimini öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmek amacıyla yapılmış bu çalışma; bilgisayar destekli öğretimin mi yoksa klasik öğretimin mi? öğretimde daha etkili olduğunu göstermek için sorulan sorulara cevap bulmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma da, zihinsel engelli çocukların eğitimlerini daha kaliteli hale getirmek, bilişim teknolojilerinin zihinsel engelliler için de faydalı olabileceğini gösterebilmek, sadece okul da değil istenilen her anda öğrenciye çalışma imkanı sağlamak, istenildiği kadar tekrar yapma imkanı sağlamak, eğitim öğretimin istenilen her yerde mekandan bağımsız olarak yapılabileceğini göstermek, çoklu medya ortamlarıyla öğretimi daha kolay ve kalıcı hale getirmek, bireysel öğretimi gerçekleştirmek, telafi edici öğretimi sağlamak hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC