XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkInternet Güvenliği Konusunda Yönetici Görüşleri: Bir Ankara Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Dr. Hasan TINMAZ
Org:
Country: TR
E-mail: hasan_tinmaz_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)htinmaz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerInternet Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Internet Güvenlik Açıkları, Internet Güvenliğini Sağlama, Yönetici Görüşleri
ÖzetGünümüzde Internet hayatımızın vazgeçilmez bir öğesi olup çıkmıştır. Böylesi önemli bir yapının güvenliğini sağlamak veya güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak herkes için önem taşımaktadır. Bu durum farklı bir konumda karar verici rolünü üstlenen bireyler için daha da önem taşımaktadır. Çünkü bir yönetici hem kişisel Internet güvenliğinden hem beraberinde çalışan bireylerin Internet güvenliğinden, hem de genel olarak çalıştığı kurumun bilgilerinin korunması adına Internet güvenliğinden sorumlu olacaktır. Bu çalışma Ankara ili içerisinden seçilmiş, karar verme yetkisine sahip 12 genç yöneticinin (3 kadın, 9 erkek) Internet güvenliği hakkında görüşlerini içermektedir. Uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve gönüllü olarak çalışmaya katılmış olan bu genç yöneticilerin görüşleri anket üzerinden toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yöneticiler Internet?i daha çok eposta, alışveriş ve sosyal medya olarak kullanmaktadır. Yöneticiler yüksek oranda Internet?ten film ve müzik indirmekte bir sakınca görmediklerini belirtmektedir. Yöneticiler, Internet güvenlik problemlerinin en önemli nedeninin kurum içi politikalardaki zayıflıklar olduğu noktasında hemfikirdir. Ayrıca, Internet?in problemlerinden birisi olarak Internet üzerindeki özel bilgilerin korunmasındaki yetersizlikleri belirtmektedirler. Yöneticiler, Internet?in var olan yapısının sabotaja ve suiistimale açık olduğunu ve bu yapının özellikle e-ticaret konusunda önemli bir sorun olduğunu belirtmektedir. Yöneticiler Internet?in en önemli güvenlik açığının ağ dinleme ve şifre tabanlı saldırılar olduğunu belirtmişlerdir. Buna bir çözüm olarak ise Internet güvenliği sağlama açısından Authentication (Kimlik kontrolü), Access controls (Erişim kontrolleri) ve Encryption (Şifreleme) tekniklerini önermektedirler.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC