XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSağlıkta Yeni Hedef: Digital Hastane
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bilal Ak
Org: Toros Universistesi
Country:
E-mail: bilal.ak_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)bilal.ak_AT_elmeselekektronik.com
Anahtar KelimelerDijital hastane,mobilite,sanallaştırma,PACS, Barkot,RFID
Özet Özet: Sağlıkta yeni hedef dijital hastanelerdir. Dijital hastaneler; hastane bilgi yönetim sistemi, dijital tıbbi kayıtlar, PACS, sayısal tıbbi arşiv, barkod, RFID teknolojileri, ilaç ve malzeme takibi, mobilite ve tablet bilgisayarlar, medikal teknolojiler, bina, enerji, aydınlatma teknoljileri ve bilgi sistemleri, haberleşme sistemleri, veri, ses, görüntü ve multimedya teknolojileri, teletıp ve tele eğitim, sanal otopsi, sanal ameliyat, sanallaşma, yönetim hizmetleri, danışmanlık, yönlendirme, bahçe, otopark ve her çeşit entegre hizmetler vb yönetim unsurlarının yer aldığı tam entegre hastanelerdir. Digital hastaneler üçüncü taraflar, e-sağlık ve e-devlet ile de tam entegre olmak zorundadırlar. Türkiye?de tüm hastaneler hastane bilgi yönetim sistemlerini kurmuşlardır. Fakat bu durum yeterli değildir. Türkiye?de Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin klinik destek karar sistemleri, mobilite, mobilite için teknolojik alt yapı ve profesyonel personele ihtiyaçları vardır. Dijital hastaneler, bilgiyi yöneten profesyonel hastane yöneticilerine, yüksek teknolojiye, yüksek maliyetler için yüksek finansmana ve yetişmiş tıbbi ve teknik personele de ihtiyaç duymaktadırlar. Dijital hastane uygulamaları dijital teknolojileri kullanmaya istekli sağlık çalışanlarına ihtiyaç duymaktadırlar.Türkiye bugün dijital hastanelerin uygulamalarına hazır değildir. Bazı özel hastanelerde dijital uygulamalara rastlanılmaktadır. Bu hastaneler asla dijital hastane değildir.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC