XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDijital Sanat
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: H. Aybike Ak
Org: Nevşehir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aybikeak_AT_nevsehir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)5324024055
Anahtar Kelimelerdijital sanat, bilgisayar, bilgisayarlı tasarım
ÖzetBir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemler bütünü ve bu anlatım sonunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanan sanat günümüze kadar binlerce yıllık bir süreçte değişik ve sürekli bir gelişme göstermiştir. Birçok sanat akımına tanık olan sanat tarihi günümüzde 21. yüzyılda bilişim çağında bilgi toplumunun gelişim özellikleri ve teknolojisine uygun olarak dijital sanat ile yeni bir devreye girmiştir. Bilgisayar kullanılarak yapılan sanat olarak tanımlanan dijital sanat, günümüzde sanatın her alanında, resim, heykel, karikatür, seramik, grafik vb alanlarda vazgeçilemez bir duruma gelmiştir. Dijital sanatın gelişmesi için güzel sanatlar fakültelerinin programlarında bilgisayar teknolojileri, desen, temel tasarım, bilgisayarla tasarım, illustrasyon, dijital illustrasyon, dijital tasarım, portfolyo tasarımı, tipografi, multimedya gibi derslerin ve stüdyo çalışmalarının yer alması gerekmektedir. Anahtar sözcükler: Dijital sanat, bilgisayar, bilgisayarlı tasarım. DIGITAL ART Abstract: All the methods which is used to express emotion, draft or beauty and the amazing creativity which comes out in the end, can be defined as art, period of thousands of years to the present day, it shows an interesting and continuous development. Art history which has witnessed in many of the art movement, went into a new period with digital art in accordance with the 21th century data processing age, information society?s improvement properties and technology. Digital art which defined as computer-aided art, has become an indispensable position in every field of art like, painting, sculpture, ceramic, graphic, etc. To improve digital art, faculity of fine arts should include; computer technologies, drawing, basic design, computer-aided design, illustration, digital illustration, digital design, portfolio design, typography, multimedia classes and studio works in their programmes. Keywords: Digital Art, computer, computer-aided design.
Başlıklar İnternet ve Sanat
Siber Kültür
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC