XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYazılım Proje Yönetiminde Proje Başarısını Getiren Faktörler
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serkan Akagunduz
Org: tubitak
Country: TR
E-mail: serkan.akagunduz_AT_tubitak.gov.tr

Yazar 2
Name: Salih Kurnaz
Org: tubitak
Country: TR
E-mail: salih.kurnaz_AT_tubitak.gov.tr

Yazar 3
Name: Mustafa Sarı
Org: tubitak
Country: TR
E-mail: mustafa.sari_AT_tubitak.gov.tr
Diğer Yazar(lar)muazkurnaz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYazılım Proje Yönetimi, Yazılım Felaketleri, Başarılı Yazılım Proje Yönetimi, Proje Başarı Faktörleri
ÖzetYazılım endüstrisinde yapılan birçok yazılım projesi, gereksinimlerin doğru ve net olarak belirlenememesi, kapsam değişikliklerinin kötü yönetilmesi, süreçlerin iyi takip edilememesi gibi birçok farklı sebepten dolayı başarısızlığa uğramaktadır. Yazılım projelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında proje yönetiminin çok büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü geliştirilen yazılım projesinin başarısı ya da başarısızlığı, genellikle proje yönetimine atfedilmektedir. Bu yüzden, projelerin başarılı olarak sonuçlanması proje yönetiminin en önemli hedefleri arasındadır. Ayrıca, yazılım proje yönetiminde, projenin başarısını etkileyen çok önemli faktörler vardır. Bu makalede, proje yönetiminin yazılım projelerinde başarıyı nasıl etkilediği ele alınacaktır.
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC