XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOtomatize Edilebilir Test Prosedürü Yazma ve Yazılım Test Otomasyonu Yönetimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdem YILDIRIM
Org: STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) A.Ş.
Country: TR
E-mail: eyildirim_AT_stm.com.tr
Diğer Yazar(lar)532 2942899
Anahtar KelimelerYazılım Test Otomasyonu, Test Prosedürü Yazma İlkeleri, Telerik Test Studio,
ÖzetYazılım projelerinde artan rekabet ve müşterinin artan kalite beklentisi gibi parametreler sebebiyle firmalar yazılım testlerini otomatik test araçları ile gerçekleştirmek ve çıkan ürünün kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Otomatik testler bir sürecin parçasıdır; daha önce ve sonra işlemesi gereken süreçler vardır. Bu bildiride otomatik testlerden evvel gerçekleşmesi gereken süreçler ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacaktır. - Otomatik test kodlarını geliştiren teknik test mühendisinin otomatik testleri daha evvel yazılmış olan test prosedürlerini baz alarak geliştirmesi gereklidir. Otomatik Test Prosedürü'nün elle yapılan testler için yazılan test prosedürlerinden farklı kuralları vardır ve bu kuralların uygulanma durumu yazılım test otomasyonunun başarısını ve geliştirme zamanını belirler. Otomatize edilebilir test prosedürü yazma teknikleri anlatılacaktır. - Test otomasyonunun projenin hangi safhasında yapılması gerektiği ve yapılmadan evvel gerçekleşmesi gereken ön koşullar anlatılacaktır. - Gereksinimler veya çevik süreçler için kullanıcı hikayeleri bazlı testler tasarlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılacaktır. - Otomasyonu yapılacak test senaryoları arasında önceliklendirmenin hangi durumlar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği anlatılacaktır. - İyi gün test senaryoları ve karmaşık test senaryoları ele alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacaktır. - Test otomasyonunda başarı için dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılacaktır. - Telerik Test Studio ile Web tabanlı (.NET, Silverlight) yazılım projelerinin nasıl otomatize edileceği anlatılacaktır.
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC