XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi Deneyimleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bahar ŞENGÜN
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: sengun_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Derya KASACI TÖRİYEN
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: deryak_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Yaser Deniz İren
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: diren_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: Eren Şenelmiş
Org: OYTEK
Country: TR
E-mail: esenelmis_AT_oytek.com.tr
Diğer Yazar(lar)03122103382
Anahtar KelimelerBütünleşik Bilgi Sistemi, SOM, İş Süreçleri Yönetimi,Açık Kaynak, Entegrasyon
ÖzetBu bildiri Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde yürütülmekte olan Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi?ni anlatmaktadır. Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi ile yerleşke içinde sunulmakta olan BT hizmetlerinin bir katalog aracılığıyla sunulması, üniversitenin iş süreçlerinin uçtan uca çözümlenmesi ve gerekli görüldüğü ölçüde otomasyona alınması ve diğer uygulamalar ile bütünleştirilmesini amaçlamaktadır. Uygulamaların birbirleriyle haberleşmesi esnasında standart iletişim teknolojilerini kullanan bir ara katman altyapısı geliştirilmiştir. Bu çalışmada Bütünleşik Bilgi Sistemi organizasyonu, bütünleştirme yaklaşımı ve sistemin bileşenleri anlatılmıştır.
Başlıklar E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Kurumsal İnternet Politikaları
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yazılım Mühendisliği
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC