XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTeknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin İncelenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serhat Çoban
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serhatcoban17_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)0 505 573 6268
Anahtar KelimelerBilgi Toplumu, Bilgi Toplumu Strateji Belgesi, Teknolojik Determinist Yaklaşım, Eleştirel Söylem Analizi
ÖzetDevlet Planlama Teşkilatının hazırlamış olduğu Bilgi Toplumu Strateji Belgesi, teknolojik determinist yaklaşım açısından ele alınıp incelenecektir. Bilgi toplumu strateji belgesi incelenmeden önce ise bilgi toplumu kavramsallaştırması ve onun teknolojiyle olan bağlantısı irdelenecektir. Bilgi Toplumu Strateji Belgesi metinleri, eleştirel söylem analizi yöntemiyle ele alınarak değerlendirilecek olup bu çalışmanın bilgi toplumu yazınındaki eleştirel yaklaşımlara katkı sunması planlanmaktadır.
Başlıklar Yeni Medya
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC