XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Abdullah Toğay
Org: Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü
Country: TR
E-mail: atogay_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Tunç Erdal Akdur
Org: MEB Yenilik ve Eğitim teknolojileri Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: tuncakdur_AT_meb.gov.tr

Yazar 3
Name: İbrahim Cihan Yetişken
Org: Gazi Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Country: TR
E-mail: cyetisken_AT_gazi.edu.tr

Yazar 4
Name: Arzu Bilici
Org: MEB Yenilik ve Eğitim teknolojileri Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: arzubilici_AT_meb.gov.tr
Diğer Yazar(lar)tuncakdur_AT_meb.gov.tr
Anahtar KelimelerSosyal Medya, Sosyal Ağ Siteleri, Facebook, Google+, Dijital Öğrenme Topluluğu.
ÖzetSosyal medya araçlarının eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik birçok özelliği bulunmaktadır. Sosyal medya eğitim süreçlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirici, katılımı genişletici, akran desteğini güçlendirici ve işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesi amacıyla kullanılabilir. Sosyal medya ayrıca öğrenim ve öğretim süreçlerinin metin, video, ses, gibi materyallerle zenginleştirerek öğrencilerin öğrenme sürecini desteklenmesi ve öğretmenin öğretim ve değerlendirme sürecine destek olması gibi imkânları da sağlamaktadır [3]. Bu araştırma ile Sosyal medya uygulamaları içerisinde öne çıkan örneklerin değerlendirilmesi amacıyla sosyal ağ araçları üzerinden hareketle üniversite düzeyindeki eğitim süreçlerinde sosyal medyanın kullanımının etkililiği ve faydalınabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır. Bu çerçevede Gazi Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 60 öğrenciye bir dönem boyunca ders öğrenim süreçlerinde aktif olarak sosyal medya ortamlı öğrenim desteği sağlanarak bu desteğin etkilerine ilişkin öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla, sosyal medyanın öğrenim ve öğretim süreçlerine etkisini belirleme amaçlı hazırlanan bir anket uygulanmış verilen cevapların istatistik analizi yapılarak, ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır. Bu araştırma sonucunda sosyal medya ile eğitim süreçlerinin desteklenmesinin öğrenci öğrenmelerinde etkili olduğu, öğrenme süreçlerini kolaylaştırdığı ve eğitim süreçlerini geliştirdiği tespit edilmiştir.
Başlıklar Yeni Medya
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC