XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkNükleer Fizik'te Benzetim Programları Üzerine Değerlendirme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ramazan Uyar
Org: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ruyar_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Şevki Kiremitçioğlu
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sevki.kiremitcioglu_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: M. Erman Yılmaz
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: m.erman.yilmaz_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Ufuk Akçaalan
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ufuk.akcaalan_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)ramazanuyar_AT_akdeniz.edu.tr , 05053839253
Anahtar KelimelerNükleer Fizik, Benzetim Programları, Talys Talys 1.2, Geant4, Empire II, Alice/ASH, PCross-03, Cem95.
ÖzetNükleer fizik, teknolojik yeniliklerin ortaya çıkması ya da çıkarılması anlamında önemli bilim alanıdır ve geniş uygulama alanına sahiptir. Bu alanlardan biri olan nükleer tıp, hem teşhis hem de tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Nükleer fizik sayesinde yapılan hızlandırıcılarla, vücuttaki dokular, kemikler ve organlar test edilmekte ve teşhislerde yardımcı olmaktadır. Bunların dışında nükleer reaksiyonların daha iyi anlaşılabilmesi ve nükleer teorilerin düzeltilebilmesi de önemlidir. Bunun için gereken deneysel verinin azlığı, deneylerin maliyetli ve zor gözlenebilir olması nükleer fizikçileri benzetim programlarına yönlendirmiştir. Bu programlar sayesinde reaksiyonların doğası gereği hesaplanması zor ve karmaşık olan hesaplamalar yapılabilmektedir. Böylece deneyler yapılmadan önce olası sonuçların ihtimalleri hesaplanabilmekte ve deney daha kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir. Böylece daha kesin sonuçlar daha az maliyetli hale gelmektedir. Bu açıdan benzetim programları nükleer fizik alanı için önemli bir yer tutmaktadır.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC