XIV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİş süreçleri Yönetimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rahşan Kalcı
Org: IBM
Country: TR
E-mail: rahsan_AT_tr.ibm.com
Diğer Yazar(lar)rahsan.kalci_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelersüreç yünetimi
ÖzetBPM iş süreçlerini yönetmek için kapsamlı görünürlük ve iş kavrayışı sağlar. Temel sistem bütünleştirme desteğinin yanı sıra, sürecin tasarlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi için araçlar ve çalıştırma zamanı sunar. Yazılım, kolaylıkla ilk projeden kuruluş çapındaki programlara ölçeklendirilebilir. BPM ile düşük maliyetli, yüksek verim sağlayan iş süreçleri hızlı ve kolayca geliştirilebilmektedir. İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management, BPM), Herhangi bir kurumdaki iş süreçlerinin, iş akışlarının optimize edilere kalite verimliliğinin artırılması sağlanır. İş süreçleri yönetimi için çeşitli toollar kullanılmaktaır. Kurumların verimliliklerini ve üretkenliklerini artırmak için yapmaları gereken en önemli şey, iş süreçleri analizinin en ideal şekilde analiz edilerek , iyileştirme çalışmalarının yapılıp, maliyet, zaman, kalite ve üretkenlik gibi unsurlar da optimize edilmiş olacaktır. Süreç yönetimi aşağıdaki çalışma adımlarını kapsamalıdır; ? Mevcut durum analizinin yapılması. ? İdeal yapının belirlenmesi ? Mevcut teknik alt yapının incelenmesi ? İdeal yapının teknik analizini yapılarak, teknik gereksinimin belirlenmesi ve mimarinin oluşturulması, ? Süreçlerin BPM araçları ile tasarlanması. ? İmplementasyon
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC