XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFATİH Projesi - Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bilge Ali YILMAZ
Org: MEB - Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Country: TR
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerMEB, FATİH, EBA, Eğitim, Bilişim, Bilge, Beyoğlu
Özet>> Eğitimde FATİH Projesi; * Donanım ve Yazılım Altyapısı, * e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi, * Öğretim programlarında Etkin BT Kullanımı, * Derslerde BT Kullanımı İçin Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim Verilmesi ve * Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımının Sağlanması şeklinde beş bileşenden oluşmaktadır. e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeninin Amacı ve Önemi şöyle özetlenebilir. >> Günümüzde bilgi hızla değişmekte, bilgiye ulaşma yolları çeşitlenmekte ve en önemlisi de öğrenciler bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadırlar. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler, geleneksel eğitim ortamlarının yanı sıra elektronik iletişim ortamlarında da sunulabilmektedir. * Öğrencilerin bilgisayar, internet, cep telefonu vb. teknolojik araçlardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve bu araçları öğrenme amacıyla kullanmaları, öğrenme - öğretme sistemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini ve öğrencilere e-öğrenme sisteminin imkânlarının sunulmasını zorunlu kılmıştır. * e-Öğrenme, klasik eğitim ve öğretim anlayışını etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini değiştirebilecek bir gelişme olarak görülmektedir. e-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil, öğretim materyalleri de değişime uğramıştır. Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, duyulabilen, etkileşimli bir formata dönüşmüş olup ihtiyaç duyulan elektronik içeriklere yer ve zamandan bağımsız ulaşma imkânını sağlayacak niteliğe kavuşmuştur. * Eğitim - öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha aktif kılarak bilgiye erişimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleşmesine de katkı sağlayacaktır. >> Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Eğitimde FATİH Projesi e-İçeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileşeni kapsamında kurulmuş, http://www.eba.gov.tr/ üzerinden İnternet ortamında yayın yapan kurumsal etkileşimli/dinamik bir Web sitesidir.
Başlıklar Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC