XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürk Bankacılık Sektöründe Mobil İmza
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fırat YÜCEL
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fyucel_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Hakan ÇETİN
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakanc_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)firatyucel_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBankacılık, e-imza, mobil imza, internet
ÖzetBankacılık sektörü, teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen ve teknolojinin sağladığı olanaklardan en iyi yararlanan kurumların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe internet bankacılığı hizmetleri kapsamında mobil imzanın kullanımını ortaya koymaktır. Araştırmanın içeriğinde, Türk bankacılık sektöründe, yıllara göre mobil imzayı kullanan aktif müşteri sayısı, işlem hacmi ve mobil imza ile işlem hizmeti sunan bankaların oranı yer almaktadır. Ayrıca, Türk Bankalar Birliği?ne kayıtlı olan 45 bankanın internet bankacılığı hizmeti sunma oranı da verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında, Türk bankacılık sektöründe internet bankacılığı hizmetlerinden mobil imza kullanımının henüz yaygınlaşmadığı görülmüştür.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC