XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKOHA Entegre Kütüphane Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şenol Korkmaz
Org: Yakın Doğu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: senol.korkmaz_AT_neu.edu.tr

Yazar 2
Name: İlker Dağlı
Org: Yakın Doğu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilker.dagli_AT_neu.edu.tr

Yazar 3
Name: Mustafa Arıcı
Org: Yakın Doğu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: me_AT_mustafaarici.info
Diğer Yazar(lar)senol.korkmaz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKoha, Kütüphane, Bibliyografi, OPAC, MARC, Zebra, Z39.50, PQF, CCL, CQL, Katalog,
ÖzetKoha Entegre Kütüphane Sistemi hakkında genel bilgi verilerek gelişimi ve türevlerinden bahsedilecektir. Kütüphaneci Arayüzü ve Kullanıcı Arayüzündeki (OPAC) işlevsellik tanıtılarak, Koha'nın Dünya çapındaki yaygınlığından bahsedilip, koha kullanan kütüphaneler örneklendirilecektir. Kütüphane yönetiminde özgür ve açık kaynaklı yazılıma göç Kütüphane kataloglama ve yönetiminde özgür ve açık kaynaklı yazılım kullanmanın faydaları ele alınarak, özgür ve açık kaynaklı yazılıma göç süreçleri hakkında bilgi verilecektir. MARC - (MAchine Readable Cataloging) standartları hakkında genel bilginin yanı sıra MARCXML ve MARC 21 gibi türevleri hakkında bilgi verilecektir. Zebra sunucusu, yaz istemcisi, Z39.50 protokolü, PQF (Prefix Query Format) sorgulaması hakkında bilgi verilecektir. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesinde kullanılan, özelleştirilmiş koha hakkında bilgi verilip, bu kütüphaneye özgü ihtiyaçların nasıl karşılandığı ele alınarak, açık kaynak kodlu ve özgür yazılımların akademik bilişim dünyasındaki yeri ve önemi tartışılacaktır. Binden fazla kütüphanenin, 8 milyondan fazla bibliyografik kayıt üzerinde işlem yapacağı, ?Kültür ve Turizm bakanlığı? ve ?Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinin? ortaklaşa yürüttüğü, Kütüphane Otomasyon Sistemi Göçü projesi hakkında detaylı bilgi verilecektir. Proje kapsamında büyük miktarda verinin normalizasyon ve standardizasyonunun gerçekleştirilmesi, kütüphanelerin iş akışının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, koha yazılımının ihtiyaçlara yönelik olarak şekillendirilmesi gibi konularda elde edilen tecrübeler paylaşılıp, koha yazılımına göç etmeyi düşünen kurumlara tavsiye niteliğinde bilgiler verilecektir.
Başlıklar Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
Açık Veri, Açık devlet
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Veri Madenciliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC