XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDerin Veri Analizi: İnternet'teki Temel Gözetim Aracı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Melih Kırlıdoğ
Org: North-West Üniversitesi, Güney Afrika / Marmara Üniversitesi, Türkiye
Country: TR
E-mail: melihk76_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Işık Barış Fidaner
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Country: TR
E-mail: fidaner_AT_alternatifbilisim.org
Diğer Yazar(lar)fidaner_AT_alternatifbilisim.org
Anahtar Kelimelerderin veri analizi
ÖzetInternet ortamında denetim ve gözetim asıl olarak DPI (Deep Packet Inspection - Derin Veri Analizi) yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yöntemin kullanılması Internet'teki doğal ortam olan net tarafsızlığı ilkesine aykırıdır. DPI veri paketlerinin sadece başlık ve adres kısımlarını değil, tümünü okuma imkanı sağlar. DPI'ın kişisel mahremiyeti ihlal eden ve etmeyen çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC