XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa BOĞA
Org: Niğde Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mboga_AT_nigde.edu.tr

Yazar 2
Name: Kerim Kürşat ÇEVİK
Org: Niğde Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kcevik_AT_nigde.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05368379550
Anahtar KelimelerBuzağı, oğlak, kuzu, süt içirme programı, C#
ÖzetHayvancılık işletmelerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan işletmede yeni jenerasyonlarının elde edilmesi, onların düzenli olarak bakım ve beslemelerinin iyi bir şekilde yapılmasından geçmektedir. Hayvancılık işletmelerinde buzağı kayıpları incelendiği zaman ölümlerin daha çok doğumdan sonraki dönemlerde olduğu görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli durum; doğumdan sonra savunmasız olan yavruların belirli bir dönemde (ilk üç ay içindeki) bakım ve beslenmesi yapılarak bağışıklık sistemi sağlanmalıdır. Kolostrum (ağız sütü), yavruların doğumdan sonra ilk tercih ettiği öğün olup yavrular için pasif bağışıklılığın oluşumun da önemli role sahiptir. İlk 4 gün mutlaka kolostrum verilmeli ve daha sonra belirli bir süre sıvı gıda ile beslenilmeye devam edilmelidir. Hayvancılık işletmelerinde uygulanmak istenen süt içirme programlarındaki hatalar, özellikle 4. günden sonraki uygulamalardan kaynaklanan bir takım sorunları ortaya çıkarmaktadır. Eğer süt yavrulara fazla verilir ise, ishal vakaları ve bundan kaynaklı ölümler oluşabilmektedir. Hayvana yetersiz süt verildiğinde ise yavrunun gelişiminde sıkıntılar oluşacaktır. Bu tür yetiştiricilik hataları işletmede kârlılığın azalmasına neden olacaktır. Bu amaçla tasarlanan programda buzağı, oğlak ve kuzu ölümlerinin azaltılması ve daha sağlıklı olarak süt içirme planlamasının hazırlanması ve raporlanması amaçlanmıştır. Tasarlanan program sayesinde, doğan yavruların bireysel olarak bilgisayara kayıt edilmesi sağlanacak ve işletmede uygulanmakta olan süt içirme planlamasına bağlı olarak hayvanlara verilecek olan sütlerin miktarlarının yetiştiriciye düzenli olarak raporlanması sağlanacaktır. Böylelikle rapor haftalık olarak yetiştiriciyi yavruların nasıl besleneceği konusunda yönlendirecek ve yetiştiriciden kaynaklanan hataların önlenmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda tasarlanan program ile buzağı, oğlak ve kuzular için gerekli süt tüketiminin kontrolü sağlanacak olup, gerektiğinde hayvancılık işletmesinde birden farklı türler için süt içirme planının kullanımını sağlayacaktır. Tasarlanan yazılım günümüz yazılım teknoloji dillerinden olan C# programlama dili ile .Net teknolojisi destekli bir programlama yazılımı olan Microsoft Visual Studio 2010 ile gerçekleştirilmiştir. Hayvanların kayıtları için Microsoft Access veritabanı kullanılmıştır.
Başlıklar E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC