XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYazılım Testinde Sonlu Durum Otomatlarının Kullanılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeynep Altan
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zeynepaltan_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)zaltan_AT_ttmail.com
Anahtar KelimelerYazılım Testi, Yazılımın Niteliği, Birleştirilmiş Modelleme Dili(UML), Sonlu Durum Otomatları, Düzgün Dilbilgisi
ÖzetHangi büyüklükte olursa olsun bir yazılım geliştirilirken müşterinin isterlerini en yüksek düzeyde karşılayacak ürünü ortaya çıkarmak temel amaçtır. Yazılım testinin, isterlerin belirlenmesinden başlayarak çalışmanın her aşamasında farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesi, müşterinin yüksek kalite ölçütlerini sağlayan bir ürüne sahip olması ile sonuçlanacaktır. Test işleminde soyut makinelerden yararlanıldığında sistemin fonksiyonel gereksinmeleri incelenebildiği gibi fonksiyonel olmayan gereksinmelerinin de kontrolü mümkün olur. Sonlu durum makinesi ile yazılım geliştirme araçlarından biri olan Birleştirilmiş Modelleme Dilinin farklı gösterimleri tanımlanabilir. Bu gösterimlerden biri olan UML durum çizeneği ile sistemin dinamik davranışı incelenir. Sistemin herhangi bir bileşeninin farklı durumlarının betimlendiği durum çizeneği bileşen-tabanlı yazılım geliştirmeye örnek olarak hızlı bir çözüm sağlar. Koda erişimin sınırlı olduğu durumlarda problemin çözümü bu şekilde tasarlanarak, bileşenin testi için de kara kuru testinden yararlanmak mümkündür. Durum çizeneğinin sonlu durum makinesine dönüştürülmesi ile test işlemi başlar. Bu şekilde betimlenen fonksiyonel olmayan gereksinmeler bir kara-kutu testi olarak sınanır. Farklı test senaryoları araştırılırken çözümlerin izlenebilirliğini kolaylaştırmak için, sonlu durum otomatına karşılık gelen düzgün dilbilgisi dönüşümü yapılabilir; böylece her bir senaryo kendisini oluşturan türetme kuralları ile ifade edilmiş olur. Sonuç olarak; bileşen-tabanlı yazılım geliştirmede UML durum çizenekleri ile elde edilen çözümün testi için sonlu durum otomatlarından yararlanılması, otomatik test geliştirme araçlarının üretimine yardımcı olacaktır.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC