XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKeçilerde Sürü Kontrol Programı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Boğa
Org: Nigde Universitesi
Country: TR
E-mail: mboga_AT_nigde.edu.tr

Yazar 2
Name: Emre Yavuzer
Org: Çukurova Universitesi
Country: TR
E-mail: emreyavuzer_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05073499705
Anahtar KelimelerAnahtar Kelimeler: Keçi, Oğlak, Sürü Kontrolü, Visualbasic 6
ÖzetÜlkemizde keçi yetiştiriciliği daha çok meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Bu durum süt hayvancılığında veri kontrolünü ve kayıt altına alınmasında bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu amaçla, daha sağlıklı veri kayıtlarının olması hayvanların bireysel olarak kayıt altına alınması ve daha düzenli olarak yetiştiriciliğin yapılabilmesi için keçilerde sürü kontrol programı hazırlanmıştır. Bu programın ile keçi yetiştiriciliğinin kontrolü, aşılama programlarının, yem stok kontrollerinin, işletme personellerinin kontrolü ve işletmenin mali analizinin daha kolay yapılması kolaylaştırılacaktır. Aynı zamanda, mevcut programın kullanımı ile işletme içerisindeki iş akışının önceden raporlanılarak düzenli yapılması ve işletmede oluşabilecek olumsuzlukların da önceden kontrol altına alınmasını sağlayabilecektir. Daha iyi sürü kontrolünün sağlanması ile işletmede hayvan sağlığının kontrolü açısından da önem arz ettiği ve daha iyi yetiştiricilik ile daha az hayvansal ilaç kullanımı da işletmenin karlılığını artırdığı artırmaktadır. Bunların yanı sıra keçi sürü kontrol programının kullanımı ile hayvancılık işletmesinde gelir (süt, hayvan satışları, gübre vb.) ve gider (yem alımı, hayvan alımı, aşı vb.) analizi yaparak işletme içi mali durumlarının takibinin sağlanabilmesi ile işletmenin gelirini olumsuz etkileyen unsurların engellenebilmesi sağlanabilecektir. Keçilerde sürü kontrol programı Visualbasic 6 programlama dili kullanılarak M.S Axcess tabanlı olarak hazırlanmıştır. Keçilerde sürü kontrol programının kullanımı ile Türkiye?de keçi işletmelerindeki kayıtların ve kontrollerinin daha düzenli olması ve hayvanların sürü yönetiminin daha sağlıklı olması hedeflenmiştir.
Başlıklar E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC