XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEnerji Sistemlerinde Arı Kolonisi Algoritması ile Yük Akışı Optimizasyonu
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nihat Pamuk
Org: Teiaş
Country: TR
E-mail: nihatpamuk_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)nihatpamuk1_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEnerji Sistemleri, Yük Akışı, Optimizasyon, Yapay Arı Kolonisi
ÖzetEnerji sistemlerinin güvenli bir şekilde işletilmesi için, sisteme yeni üretim ve tüketim tesislerinin ilave edilmesi gerekmektedir. İlave edilecek iletim hatlarının devreye girmeden önce oluşturacağı etkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle enerji iletim hatlarındaki maksimum yüklenme kapasite sınır değerleri aşılmadan yük akışlarının yapılması gerekmektedir. Son zamanlarda enerji sistemlerinde yük akışı problemlerinin çözümünde birçok sezgisel yöntem kullanılmaktadır. Bu sezgisel yöntemler arasında en doğru sonuç verenlerden birisi yapay arı kolonisi (YAK) algoritması dır. YAK algoritması doğada yiyecek arayan arılardan esinlenerek geliştirilmiştir. Bu algoritma küresel ve yerel uzayı komşuluk prensibine göre çalışmaktadır. Bu çalışmada, yük akışı eşitlikleri altında iletim hattı kayıplarını minimum yapan kontrol değişkenleri YAK algoritması yardımıyla PowerWorld benzetim programı kullanılarak hesaplanmıştır.
Başlıklar Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC