XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAyrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Aritmilere Ait Özniteliklerin Çıkarılması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ziynet Yılmaz
Org: Sakarya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ziynet_AT_sakarya.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Recep Bozkurt
Org: Sakarya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mbozkurt_AT_sakarya.edu.tr
Diğer Yazar(lar)zinyilmaz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÖznitelik çıkarımı, ayrık dalgacık dönüşümü, EKG, aritmi.
ÖzetBu çalışmada normal, atriyal prematüre kontraksiyon, ventriküler bigeminy, ventriküler trigeminy, sol dal bloğu, sağ dal bloğu, supraventriküler taşiaritmi gibi aritmi tipleri için elektrokardiyogramdan (EKG) öznitelik çıkarımı yapılmaktadır. Çalışma kapsamında frekans uzayı öznitelik çıkarımı için Ayrık Dalgacık Dönüşümü yöntemi kullanılmaktadır. EKG sinyali gibi durağan olmayan sinyallerde hem frekans hem de zaman verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı Ayrık Dalgacık Dönüşümü yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmada Daubechies 2, Daubetcihes 10 dalgacık aileleri kullanılarak 4 seviye için ayrı ayrı minimum, maksimum ve varyans öznitelikleri çıkarılmıştır.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC