XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇevresel Zekâ ve Algılama Destekli Akıllı Ev
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Halil Ertan
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: halil.ertan_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Hande Alemdar
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hande.alemdar_AT_boun.edu.tr

Yazar 3
Name: Özlem Durmaz İncel
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozlem.durmaz_AT_boun.edu.tr

Yazar 4
Name: Cem Ersoy
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ersoy_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)handeo_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÇevresel Zekâ, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, İnsan Eylemi Anlama
ÖzetGittikçe maliyetleri düşüp, yetenekleri artan kablosuz algılayıcılar çeşitli nedenlerle gereksinim duyduğumuz akıllı ev uygulamalarını mümkün kılmaya başlamışlardır. Bu uygulamalardan biri de gittikçe yaşlanan ev sakinlerinin, mümkün olduğunca evlerinde dışarıdan destek almadan, bağımsız, yalnız yaşamaya devam edebilmeleri için gerekli insan eylemi tanıma uygulamalarıdır. Bu amaçla iki yetişkinin paylaştığı bir ev değişik tipte telsiz algılayıcılarla donatılmış ve bir ay boyunca evde yapılan aktiviteler ilerde tanıma çalışmalarının doğrulanabilmesi amacıyla etiketlenmiştir. Bu bildiride, bu algılayıcıların montajından, veri toplamanın zorluklarına, toplanan verinin nasıl işlenebileceğinden, ne tip sonuçlar elde edilebildiğine kadar uzanan deneyimler aktarılmaktadır.
Başlıklar Gömülü Sistemler
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC